debesis

debesis
debesìs, -iẽs sm. (3b), debesìs sf. (3b), debesỹs sm. (3b); R, SD199 1. susitelkę, sutirštėję vandens garai ore: Vakarų pusė[je] niukso toks juodas debesìs – būs lytaus Vvr. Miškas žmonių pasgailęs, rasa apsiverkęs, aukštas savo viršūnes debesin intmerkęs A.Baran. Nė vieno debesiẽs nėr ant dangaus Vvr. Iš to debesiẽs nebus lietaus Švnč. Užkyla juoda debesìs Skr. Ot baisi debesis užeina! Gdr. Debesìs jau išlijusi KI147. Baisus debesỹs ateina Dkšt. Mažas debesỹs – nedaug lis Kt. Toks juodas debesỹs nugriuvo į vakarus Jnšk. Užeina debesỹs kaip mūras Ėr. Kad užsikėlė debesỹs tamsiausias Ad. Juodas debesỹs jau kaba, reiks imt šienas Švnč. Tai debesỹs – kap maišas (labai juodas)! Rdm. Perėjo debesỹs toks žilas (su lietumi) Arm. Šitas debesỹs šniokščia – bus ledų Švnč. Šis debesỹs su ledais eina Dkš. Žiūrėdavom į langą, kada pradės eit sniego debesỹs Rm. Užlindo saulė už dẽbesio Gs. Plunksnuotieji dẽbesys Nm. Juodi debesys kyla Dkš. Visą dangų aptraukė tiršti dẽbesys Vvr. Debesų̃ nematyt, nebūs lytaus Plt. Tokie tiršti dẽbeses renkas, gal jau lis Kp. Margi debesiaĩ prieš lietų Dkš. Debesiaĩ pradėjo vaikščiot Pc. Nieko nebus lietaus – išsivaikščios dẽbesys Srv. Jei saulė debesy[je] leidžias – bus lytaus Škn. Debesiaĩ kupečiuojas – bus lytaus Ds. Juodi, drumstūs debesiai B. Dangus apstraukė debesiaĩs Dglš. Buvo ... juoda stora debesis, kurioje jis pasislėpė BPs18,11. Užtraukė tamsi debesis prš. Ir atėmė jį debesis šviesi nuog apaštalų, veizdinčių ant oro skaisto 303. O štai balsas, iš debesies kalbąs SE57. Debesis šviesus užtamsino juos DP591. Ugnis iš debesų trykšta KN30. Debeses nuleistų su rasa arba su lietumi tą teisųjį DP2. Debesies stulpas B. Nueis greit ta debesė̃lė Pc. Per dangaus melsvumą traukia baltos debesėlės KlvD354. Ji džiovina ma marškinužius be saulės, be vėjo, be debesužės LB55. Toks mažutis debesė̃lis pasikėlė Ėr. Kilk, debesė̃li, trenk, perkūnėli! Plv. | prk.: Karo debesys renkas ant Europos galvos S.Nėr. Skausmo debesėlis perbėgo visiems per kaktą, prisiminus mirusį tėvelį Žem. Nežinai, iš kur užeis debesỹs (nelaimė) Pn. ^ Paukščių buvo dvare kaip debesies (labai daug) Skr. Suskrido varnų ant lauko kaip debesỹs Ds. Per mylią dūmai nei debesiaĩ pasikėlę K.Donel. Ko šiandien marti vaikščioja apsiniaukus kaip debesỹs Slm. Ogi atėjo visa kaip debesis (pikta) Jnš. Tenai neišleisi vaiko juodo kaip dẽbesio Trs. Ir iš didžio debesio mažas lytus B. Šokinėja kap rupūžė prieš debesį Krsn. Pažįsta kap kiaulė dẽbesį . Kiaulė daug žino, kur debesis eit B. Kad tu nueitai su dẽbesiu (dẽbesiais)! Lp. O kad tu debesiu [nueitum]! Švnč. 2. prk. kas panašu į debesį, didelė daugybė (ko): Vilius pučia didelius dūmų debesis į orą I.Simon. Šile karksėdamas pakyla varnų debesis P.Cvir. Iš pirkios svečiai debesiu kieman išvirto J.Paukš. Per dulkių dẽbesį nieko nesimato Ėr. Nuo kviečių pasikėlė debesỹs špokų Slm. Musių debesìs Prn. Susirinko debesìs vyrų Pc. Debesaĩ orlaivių lekia Alk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • debesis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cloud vok. Wolke, f rus. облако, n pranc. nuage, m …   Fizikos terminų žodynas

  • debesis — debesi̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuodingųjų medžiagų debesis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Užterštas nuodingosiomis medžiagomis ir slenkantis pavėjui oro debesis. Skiriamas pirminis nuodingųjų medžiagų debesis (susidarantis cheminio ginklo panaudojimo arba cheminės avarijos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radioaktyvusis debesis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinio sprogimo ir radiacinės avarijos debesis. Radiacinės avarijos debesis – po radiacinės avarijos atsiradęs radioaktyviosiomis medžiagomis prisotintas debesis, slenkantis kartu …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dujų debesis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pavojingos koncentracijos nuodingosiomis medžiagomis užteršto oro debesis, slenkantis pavėjui iš cheminio ginklo naudojimo rajono arba cheminės avarijos vietos. Skiriamas pirminis ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinio sprogimo debesis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Karštos dujos, dūmai, dulkės ir kitos dalelės, sklindančios iš paties branduolinio šaudmens ir jo aplinkos ir kylančios aukštyn kartu su kylančiu ugnies kamuoliu, susidariusiu sprogus… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • sprogimo debesis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dūmų ir dulkių debesis, kuris susidaro sprogus sviediniui (raketai, minai ir kt.). Sprogimo debesies forma, dydis, spalva priklauso nuo šaudmens kalibro ir rūšies, sprogimo rūšies, grunto, meteorologinių sąlygų …   Artilerijos terminų žodynas

  • dūmų debesis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Debesis, kurį sudaro dūmijimo priemonių skleidžiami dūmai. atitikmenys: angl. smoke cloud rus. дымовое облако …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dūmų debesis — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Iš dūmų dujų, nesudegusių kuro dalelių, suodžių, dervų, deguto lašelių, sunkiųjų metalų susidaręs debesis. Teršia orą, blogina mikroklimatą, sulaiko ultravioletinę spinduliuotę. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • priešradarinių juostelių debesis — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. chaff cloud vok. Düppelwolke, f rus. облако дипольных отражателей, n; облако из противолокационных лент, n pranc. nuage de rubans antiradars, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”